บริการของเรา

สร้างสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและอบอุ่นเหมือนบ้าน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล โดยมีทีมสหวิชาชีพออกแบบโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

Nursing Care

การบริการ และ สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
 • อาหาร 3 มื้อ
 • บริการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน
 • พยาบาลและผู้ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
 • แพทย์ตรวจเยี่ยม
 • กายภาพ
 • กิจกรรมสันทนาการ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
 • บริการทำความสะอาดห้องพัก บริการซักรีด

บริการเสริม (Additional)

 1. บริการรถพยาบาลรับส่ง (คิดตามระยะทาง)
 2. บริการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์
 3. บริการวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
 4. บริการฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด