TH

ทำความรู้จักกับกลุ่มโรค NCDs ในผู้สูงอายุ

กลุ่มโรค NCDs ( Non - Communicable Diseased ) หรือที่เรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อ กลุ่มโรคดังกล่าวเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือนิสัยในการดำเนินชีวิต โดยเกิดจากการค่อย ๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและคนรอบข้างได้
อ่านต่อ

รู้หรือไม่ ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุอันตรายกว่าที่คิด

ภาวะขาดน้ำนั้นมักพบได้ง่ายในผู้สูงอายุ เนื่องจากความเสื่อมของร่างกายทำให้ดื่มน้ำน้อยลงและการตอบสนองต่อความกระหายน้ำก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้สูงอายุมีพฤติกรรมดื่มน้ำน้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้ค่ะ
อ่านต่อ

By clicking Accept All Cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookies

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All Cookies
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า