TH

ทำความรู้จักกับกลุ่มโรค NCDs ในผู้สูงอายุ

กลุ่มโรค NCDs ( Non - Communicable Diseased ) หรือที่เรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อ กลุ่มโรคดังกล่าวเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือนิสัยในการดำเนินชีวิต โดยเกิดจากการค่อย ๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและคนรอบข้างได้
อ่านต่อ

By clicking Accept All Cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookies

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All Cookies
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า