TH

ไขข้อสงสัย ระดับความเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์

3 ระดับความเสื่อมของโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ #สมองเสื่อมระดับเล็กน้อย คือสูญเสียการทำงานของสมองในมิติใดมิติหนึ่งหรือเสียได้หลายมิติจากทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ ➤ สติ, ความจำ, การพูด, การเข้าสังคม, การเคลื่อนไหว, การรับรู้สิ่งเร้า, การใช้ดุลพินิจ, การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ . #สมองเสื่อมระดับปานกลาง วินิจฉัยจากเกณฑ์การสูญเสียความสามารถในการใช้อุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 มิติไม่ได้ เช่น ➤ อยู่คนเดียวไม่ได้, ขนส่งตัวเองไม่ได้, เตรียมอาหารเองไม่ได้, จ่ายตลาดเองไม่ได้, ดูแลห้องที่พักไม่ได้, บริหารยาของตัวเองไม่ไ่ด้, บริหารเงินตัวเองไม่ได้ . #สมองเสื่อมระดับรุนแรง วินิจฉัยจากเกณฑ์การสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรจำเป็นประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 อย่างนี้ ได้แก่ ➤ อาบน้ำ แปรงฟันเองไม่ได้, แต่งตัวเองไม่ได้, กินเองไม่ได้, เดินเองไม่ได้, ขับถ่ายเองไม่ได้
อ่านต่อ

By clicking Accept All Cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookies

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All Cookies
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า